Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
étinceler
Jump to user comments
nội động từ
 • sáng chói
  • étoiles qui étincellent
   những ngôi sao sáng chói
 • rực rỡ, lộng lẫy
  • Esprit qui étincelle
   tài trí rực rỡ
Related words
Related search result for "étinceler"
 • Words contain "étinceler" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  loè nhoáng
Comments and discussion on the word "étinceler"