Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
agrandir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho to ra, mở rộng ra, phóng to
  • Agrandir un trou
   mở rộng một cái lỗ
  • Agrandir une photographie
   phóng to một bức ảnh
  • Glace qui agrandit la pièce
   tấm gương làm cho căn phòng có vẻ rộng ra
 • làm cho cao thượng lên
  • Agrandir l'âme
   làm cho tâm hồn cao thượng lên
Related words
Related search result for "agrandir"
Comments and discussion on the word "agrandir"