Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réduire
Jump to user comments
ngoại động từ
 • rút bớt, giảm bớt
  • Réduire ses dépenses
   rút bớt chỉ tiêu
  • Réduire l'effectif d'une armée
   giảm bớt quân số một đạo quân
 • rút nhỏ, thu nhỏ, rút ngắn
  • Réduire un dessin
   thu nhỏ một bức vẽ
  • Réduire un texte
   rút ngắn một bài văn
 • cô lại, đúc lại
  • Réduire une sauce
   cô nước xốt lại
 • (toán học) rút gọn
  • Réduire une fraction
   rút gọn một phân số
 • làm biến thành
  • Réduire du blé en farine
   xay lúa mì thành bột
  • Réduire en morceaux
   làm vỡ thành từng mảnh
  • Réduire en poudre
   làm vụn thành bột
  • Réduire un peuple en esclavage
   biến một dân tộc thành nô lệ
 • quy
  • Réduire des mètres cubes en litres
   quy mét khối ra thành lít
  • Réduire au même dénominateur
   (toán học) quy đồng mẫu số
 • đánh tan
  • Réduire une mutinerie
   đánh tan một cuộc nổi loạn
 • buộc, bắt phải
  • Réduire un enfant à l'obéissance
   buộc một đứa trẻ phải vâng lời
 • (hóa học) khử
 • (y học) nắn lại
  • Réduire une luxation
   nắn lại một chỗ sai khớp
  • en être réduit à
   sa vào tình cảnh phải, bó buộc phải
  • être réduit à rien
   cùng quẫn hết sức, kiệt quệ
nội động từ
 • ngót bớt, đặc lại
  • Sauce qui a réduit
   nước xốt đã ngớt bớt
Related words
Related search result for "réduire"
Comments and discussion on the word "réduire"