Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
défendre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • bảo vệ; phòng thủ.
  • Défendre sa patrie
   bảo vệ tổ quốc.
  • Défendre un poste
   phòng thủ một cái đồn.
 • bênh vực, bào chữa.
  • Défendre un enfant
   bênh vực một đứa trẻ.
  • Défendre un accusé
   bào chữa cho bị cáo.
 • che chở, giữ cho.
  • Les vêtements nous défendent du froid
   quần áo giữ cho ta khỏi rét.
 • cấm
  • Défendre les attroupement
   cấm tụ tập.
  • à son corps défendant
   bất đắc dĩ
  • faire défendre sa poste
   cấm cửa.
nội động từ; ngoại động từ gián tiếp
 • (luật học, pháp lý) là bị đơn.
  • Défendre dans une affaire
   là bị đơn trong một vụ kiện.
Related search result for "défendre"
Comments and discussion on the word "défendre"