Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
légitime
Jump to user comments
tính từ
 • hợp pháp
  • Mariage légitime
   hôn nhân hợp pháp
 • chính đáng
  • Légitime défense
   sự phòng vệ chính đáng
danh từ giống cái
 • (thông tục) vợ
  • Elle est sa légitime
   chị ta là vợ anh ấy
Related search result for "légitime"
Comments and discussion on the word "légitime"