Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
arrachement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự khổ tâm mà rời bỏ; nỗi đau lòng (phải chia ly; phải hy sinh cái gì)
  • Quitter avec arrachement
   đau lòng mà bỏ đi
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự nhổ, sự giật đứt
  • Arrachement d'une dent
   sự nhổ răng
  • Arrachement ligamentaire
   (y học) sự giật đứt dây chằng
Related words
Related search result for "arrachement"
Comments and discussion on the word "arrachement"