Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bùi Thị Xuân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (? Xuân Hoà, Bình Phú, Bình Khê, Bình Định - 1802) Có tài võ nghệ, là vợ đô đốc Trần Quang Diệu, cùng chồng tham gia khởi nghĩa Tây Sơn, và cũng là một tướng dưới triều Quang Trung, Cảnh Thịnh, lập nhiều chiến công. Cuối 1802, bà và chồng bị quân Nguyễn bắt, cả gia đình bị xử cực hình
  • (phường) tên gọi các phường thuộc tp. Quy Nhơn (Bình Định), q. Hai Bà Trưng (tp. Hà Nội)
Related search result for "Bùi Thị Xuân"
Comments and discussion on the word "Bùi Thị Xuân"