Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chùa Hương Tích
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Một quần thể kiến trúc chùa đền-am-động v.v.., kết hợp với cnh quan thiên nhiên: núi non, suối nước, thung mỏ v.v... là một thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam, nằm trong dãy núi Hưng Sơn ở địa phận xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Những công trình kiến trúc chủ yếu bao gồm: đền Trình (Ngũ Nhạc) thờ Hùng Lang (thời Vua Hùng); chùa Trò (Thiên Trù); động-chùa Hương Tích (chùa trong). Trong quần thể còn có: chùa Giải Oan, Am Phật Tích, động Tuyết Kinh, đền Trấn Song, động-chùa Tuyết Sơn v.v.. Hội chùa Hương hàng năm vào mùa xuân mở vào ngày 15 tháng hai (âm lịch) một trong những lễ hội lớn nhất ở Việt Nam
Related search result for "Chùa Hương Tích"
Comments and discussion on the word "Chùa Hương Tích"