Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quảng Xương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía đông tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 204,9km2. Số dân 261.500 (1997). Địa hình đồi thấp ở phía tây, đồng bằng ven biển ở phía đông. Có 2 cửa sông: Lạch Ghép, Cửa Hới, sông Ghép và nhiều ngòi lạch chảy qua. Quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Huyện gồm 1 thị trấn (Quảng Xương) huyện lị, 40 xã
  • (thị trấn) h. Quảng Xương, t. Thanh Hoá
Related search result for "Quảng Xương"
Comments and discussion on the word "Quảng Xương"