Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quế cung
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nam bộ yên hoa ký: Vua Trần Hậu Chủ có xây cho nàng Trương Lệ Hoa một cung Quế ở phía sau điện Quang Chiêu. Cung này có cửa sổ tròn giống như mặt trăng, giữa sân có một cây Quế
  • Có sách giải thích rằng gọi là Quế cung vì phòng của cung phi ngày xưa thường lát tường bằng gỗ Quế để giữ hơi ấm nên gọi là Cung Quế (Xem Vách Quế.)
  • Nóichung, Quế cung chỉ chỗ ở của cung phi
Related search result for "Quế cung"
Comments and discussion on the word "Quế cung"