Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quan Hoá
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 991,5km2. Số dân 40.600 (1997), gồm các dân tộc: Thái, Mường, Kinh. Địa hình phần lớn là núi thấp, độ cao trung bình 600m, núi Pha Phong (1587m), nhiều dốc và thung lũng xen kẽ. Sông Mã, sông Luông chảy qua. Đất nông nghiệp chiếm 10% diện tích. Đường 15 chạy qua. Huyện gồm 1 thị trấn (Quan Hoá) huyện lị, 17 xã
  • (thị trấn) h. Quan Hoá, t. Thanh Hoá
Related search result for "Quan Hoá"
Comments and discussion on the word "Quan Hoá"