Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tân Yên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây tỉnh Bắc Giang. Diện tích 203km2. Số dân 157.200 (1997). Địa hình đồng bằng thềm tích, đất phù sa. Sông Thương chảy qua. Đường liên tỉnh Bắc Giang-Nhã Nam-Yên Thế chạy qua. Huyện thành lập từ 6-11-1957, gồm 1 thị trấn (Cao Thượng) huyện lị, 22 xã
  • (thị trấn) h. Hàm Yên, t. Tuyên Quang
  • (xã) h. Tràng Định, t. Lạng Sơn
Related search result for "Tân Yên"
Comments and discussion on the word "Tân Yên"