Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abortif
Jump to user comments
tính từ
 • thui, làm thui chột, không đậu
  • Fruit abortif
   quả (trái cây) thui
  • La puissance abortive du froid
   sức làm chột quả của giá rét.
 • làm sẩy thai, phá thai
  • Médicament abortif
   thuốc phá thai
danh từ giống đực
 • chất phá thai
Related search result for "abortif"
Comments and discussion on the word "abortif"