Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abreuver
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cho (súc vật) uống nước.
 • tưới đẫm nước
  • Abreuver les terres
   tưới đẫm nước
 • ngâm nước
  • Abreuver un tonneau
   ngâm thùng vào nước
 • làm cho thỏa
  • abreuver qqn d'injures
   chửi mắng như tát nước vào mặt ai
  • être abreuvé d'amertumes
   ngậm đắng nuốt cay
  • être abreuvé de larmes
   đầm đìa nước mắt
Related words
Related search result for "abreuver"
Comments and discussion on the word "abreuver"