Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
again
/ə'gen/
Jump to user comments
phó từ
 • lại, lần nữa, nữa
 • trở lại
  • to be home again
   trở lại về nhà
  • to be well (onedelf) again
   khoẻ lại, bình phục
  • to come to again
   lại tỉnh lại
 • đáp lại, dội lại
  • to answer again
   trả lời lại; đáp lại
  • rocks echoed again
   những vách đá vang dội lại
 • mặt khác, ngoài ra, hơn nữa, vả lại, vả chăng
  • again, it is necessary to bear in mind that
   hơn nữa cần phải nhớ rằng
  • these again are more expensive
   vả lại những cái này đắt hơn
  • again and again
   nhiều lần, không biết bao nhiêu lần
IDIOMS
 • as much (many) again
  • nhiều gấp đôi
 • as rall again as somebody
  • cao gấp đôi ai
 • ever and again
  • thỉnh thoảng, đôi khi
 • half as much again
  • (xem) half
 • half as high again as somebody
 • half again somebody's height
  • cao gấp rưỡi ai
 • now and again
  • (xem) now
 • once and again
  • (xem) once
 • over again
  • (xem) over
 • time and again
  • (xem) time
Related words
Related search result for "again"
Comments and discussion on the word "again"