Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
alliance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • liên minh, đồng minh
  • Traité d'alliance
   hiệp ước liên minh, minh ước
  • La Sainte-Alliance
   liên minh thần thánh
  • Alliance défensive et offensive
   liên minh phòng thủ và công kích
  • Alliance entre deux partis politiques
   sự liên minh giữa hai chính đảng
  • Alliance électorale
   liên minh bầu cử
 • quan hệ thông gia
  • Neveu par alliance
   cháu trai bên vợ hoặc bên chồng
 • nhẫn cưới
 • sự kết hợp
  • Alliance de mots
   sự kết hợp từ tương phản (ví dụ se hâter lentement)
Related words
Related search result for "alliance"
Comments and discussion on the word "alliance"