Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
appointer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trả lương
  • Appointer le personnel
   trả lương cho nhân viên
 • vót nhọn, chuốt nhọn
  • Appointer un crayon
   vót nhọn bút chì
Related search result for "appointer"
Comments and discussion on the word "appointer"