Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
apprêter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) trau, hồ
  • Apprêter des cuirs
   thuộc da
  • Apprêter des étoffes
   hồ vải
 • soạn (món ăn)
  • L'art d'apprêter les mets
   nghệ thuật chế biến món ăn
 • trang điểm
  • Apprêter la mariée
   trang điểm cho cô dâu
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chuẩn bị, sửa soạn
 • Apprêter ses armes + chuẩn bị khí giới
Related search result for "apprêter"
Comments and discussion on the word "apprêter"