Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
arrêté
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nghị định
  • Arrêté ministériel
   nghị định của bộ trưởng
  • arrêté de compte
   quyết toán
  • arrêté mensuel des écritures comptables
   sự quyết toán các bút lục kế toán hàng tháng
tính từ
 • đã quyết định, đã thỏa thuận
 • dứt khoát, khẳng định
Related words
Related search result for "arrêté"
Comments and discussion on the word "arrêté"