Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
căn cứ
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • se baser sur; se fonder sur; tabler sur
  • Anh căn cứ vào đâu mà khẳng định như thế
   sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela?
  • Căn cứ vào một số hiện tượng
   se fonder sur un certain nombre de phénomènes
  • Căn cứ vào một sự kiện
   tabler sur un événement
 • en considération de; vu
  • Căn cứ vào điều 3 của nghị định
   en considération de l'article 3 de l'arrêté; vu l'article 3 de l'arrêté
 • raison; fondement
  • Nhận xét đó có căn cứ
   cette observation a ses raisons
  • Lời phê bình không có căn cứ
   critique sans fondement
 • base
  • Căn cứ quân sự
   base militaire
Related search result for "căn cứ"
Comments and discussion on the word "căn cứ"