Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
brought
/briɳ/
Jump to user comments
(bất qui tắc) ngoại động từ brought
 • cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại
  • bring me a cup of tea
   đem lại cho tôi một tách trà
  • bring him with you to see me
   đưa anh ta lại thăm tôi
 • đưa ra
  • to bring a charge
   đưa ra lời buộc tội
  • to bring an argument
   đưa ra một lý lẽ
 • làm cho, gây cho
  • to bring tears to someone's eyes
   làm cho ai phát khóc, làm cho ai chảy nước mắt
  • to bring someone to see something
   làm cho ai thấy được cái gì
IDIOMS
 • to bring about
  • làm xảy ra, dẫn đến, gây ra
 • to bring back
  • đem trả lại, mang trả lại
  • làm nhớ lại, gợi lại
 • to bring down
  • đem xuống, đưa xuống, mang xuông
  • hạ xuống, làm tụt xuống
   • to bring down the prices of goods
    hạ giá hàng hoá
  • hạ, bắn rơi (máy bay, chim)
  • hạ bệ, làm nhục (ai)
  • mang lại (sự trừng phạt...) cho (ai)
   • to bring down ruin on somebody
    mang lại lụn bại cho ai
 • to bring forth
  • sản ra, sinh ra, gây ra
 • to bring forward
  • đưa ra, nêu ra, đề ra, mang ra
   • can you bring forward any proofs of what you say?
    anh có thể đưa ra chứng cớ về những điều anh nói ra không?
   • bring the matter forward at the next meeting!
    cuộc họp sau đưa vấn đề đó ra!
  • (kế toán) chuyển sang
 • to bring in
  • đưa vào, đem vào, mang vào
  • thu; đem lại (lợi tức...); đưa vào (thói quen)
 • to bring off
  • cứu
   • to bring off the passengers on a wrecked ship
    cứu các hành khách trên chiếc tàu bị nạn
  • (thông tục) đưa đến thành công
 • to bring on
  • dẫn đến, gây ra
  • làm cho phải bàn cãi
 • to bring out
  • đưa ra, mang ra, đem ra
  • nói lên
  • xuất bản
   • to bring out a book
    xuất bản một cuốn sách
  • làm nổi bật, làm lộ rõ ra
   • to bring out the meaning more clearly
    làm nổi bật nghĩa
  • giới thiệu (một thiếu nữ để cho mời dự các cuộc chiêu đãi, khiêu vũ...)
 • to bring over
  • làm cho thay đổi lối suy nghĩ, thuyết phục
 • to bring round
  • làm cho tỉnh lại, làm cho hồi lại
   • to bring round to
    làm cho thay đổi ý kiến theo
 • to bring through
  • giúp vượt qua khó khăn hiểm nghèo
 • to bring to
  • dẫn đến, đưa đến (một tình trạng nào); làm cho
   • to bring to terms
    đưa đến chỗ thoả thuận; đưa đến chỗ phải nhận điều kiện
   • to bring to light
    đưa ra ánh sáng; khám phá
   • to bring to pass
    làm cho xảy ra
   • to bring to an end
    kết thúc, chấm dứt
   • to someone to his senses
    làm cho ai phải thấy trái, làm cho ai phải biết điều
  • (hàng hải) dừng lại, đỗ lại
 • to bring together
  • gom lại; nhóm lại, họp lại
  • kết thân (hai người với nhau)
 • to bring under
  • làm cho vào khuôn phép, làm cho ngoan ngoãn, làm cho vâng lời, làm cho phục tùng
 • to bring up
  • đem lên, mang lên, đưa ra
  • nuôi dưỡng, giáo dục, nuôi nấng, dạy dỗ
 • to be brought up in the spirit of communism
  • được giáo dục theo tinh thần cộng sản
  • làm ngừng lại; ngừng lại, đỗ lại; (hàng hải) thả neo
  • lưu ý về (vấn đề gì); nêu (vấn đề)
  • làm cho (ai) phải đứng lên phát biểu
  • đưa ra toà
 • to bring down the house
  • làm cho cả rạp vổ tay nhiệt liệt
 • to bring home to
  • làm cho nhận thấy, làm cho thấy rõ, làm cho hiểu
   • to bring home a truth to someone
    làm cho ai hiểu một sự thật
 • to bring into play
  • phát huy
 • to bring to bear on
  • dùng, sử dụng
   • to bring presure to bear on someone
    dùng sức ép đối với ai
  • hướng về, chĩa về
   • to bring guns to bear on the enemy
    chĩa đại bác về phía quân thù
Related search result for "brought"
Comments and discussion on the word "brought"