Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
carnival
/'kɑ:nivəl/
Jump to user comments
danh từ
 • ngày hội (trước trai giới)
 • cuộc hội hè ăn uống linh đình; cuộc vui trá hình
 • sự quá xá, sự lạm dụng, sự bừa bãi
  • a carnival of colour
   sự lạm dụng màu sắc
  • a carnival of bloodshed
   sự giết chóc bừa bãi
Related words
Comments and discussion on the word "carnival"