Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chaudement
Jump to user comments
phó từ
 • ấm áp
  • Se vêtir chaudement
   ăn mặc ấm áp
 • hăng hái, nhiệt tình
  • Poursuivre chaudement une affaire
   hăng hái theo đuổi một công việc
 • (thân mật) ngay lập tức
  • Ecrire chaudement
   viết ngay lập tức
Related search result for "chaudement"
Comments and discussion on the word "chaudement"