Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
consommer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ăn, uống
  • Consommer des aliments
   ăn thức ăn
  • Consommer du vin
   uống rượu vang
 • tiêu dùng, tiêu thụ
  • Une voiture qui consomme trop d'essence
   xe tiêu thụ quá nhiều xăng
 • hoàn thành
  • Consommer son oeuvre
   hoàn thành sự nghiệp của mình
  • Consommer un crime
   phạm một tội ác
nội động từ
 • ăn, uống (ở tiệm)
 • tiêu thụ
  • Une voiture qui consomme beaucoup
   xe tiêu thụ nhiều xăng
Related words
Related search result for "consommer"
Comments and discussion on the word "consommer"