Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
produire
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sản xuất
  • Produire des marchandises
   sản xuất hàng hóa
 • sinh ra, sản ra, làm ra, sản sinh; gây ra
  • Cest arbre produit de beaux fruits
   cây đó sinh nhiều qủa đẹp
  • pays qui produit de grands artistes
   xứ sở sản sinh ra những nhà nghệ sĩ lớn
  • guerre qui produit de grands maux
   chiến tranh gây nhiều tai họa lớn
  • poète qui produit de beaux vers
   nhà thơ làm ra những vần thơ đẹp
 • sinh lợi
  • Faire produire son argent
   làm cho tiền sinh lợi
 • xuất trình, đưa ra
  • Produire une pièce d'identité
   xuất trình giấy chứng minh
  • produire des témoins
   đưa nhân chứng ra
 • (từ cũ, nghĩa cũ) giới thiệu
  • Produire quelqu'un dans une société
   giới thiệu ai vào một hội
Related search result for "produire"
Comments and discussion on the word "produire"