Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
débander
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tháo băng
  • Débander une plaie
   tháo băng vết thương
 • thả dây (cung), không giương nữa
  • Débander un arc
   thả dây cung, không giương cung nữa
Related search result for "débander"
Comments and discussion on the word "débander"