Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
débat
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • cuộc tranh luận, cuộc bàn cãi
  • Souveler un débat passionné
   gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi
 • (số nhiều) cuộc thảo luận
  • Les débats de l'Assemblée Nationale
   cuộc thảo luận trong Quốc hội
 • (số nhiều; luật học, pháp lý) phiên xét xử
Related search result for "débat"
Comments and discussion on the word "débat"