Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déboucher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • khai thông, bỏ chỗ tắc
  • Déboucher un tuyau
   khai thông một ống
 • mở nút (chai)
nội động từ
 • đổ ra (chỗ rộng hơn)
  • Le cortège funèbre débouche sur la grande rue
   đám tang đổ ra phố lớn
  • Ruelle qui débouche sur le boulevard
   đường phố nhỏ đổ ra đại lộ
  • Rivière qui débouche dans le fleuve
   sông con đổ ra sông lớn
Related words
Related search result for "déboucher"
Comments and discussion on the word "déboucher"