Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déclasser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xếp xuống hạng thấp hơn, giáng loại
  • Ses fréquentations l'ont déclassé
   các mối quan hệ đi lại của nó đã làm cho người ta đánh giá nó ở loại thấp hơn
  • Déclasser un hôtel trop vieux
   giáng loại một khách sạn quá cũ
 • (đường sắt) đổi hạng vé cho
  • Déclasser un voyageur
   đổi hạng vé cho một hành khách
 • làm xáo trộn
  • Déclasser les livres d'une biliothèque
   xáo lộn sách thư viện
 • (hàng hải) xóa sổ (một thủy thủ)
Related search result for "déclasser"
Comments and discussion on the word "déclasser"