Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dériver
Jump to user comments
nội động từ
 • trôi giạt, đi trệch đường (tàu thủy, máy bay, khí cầu)
 • (nghĩa bóng) sống buông thả, mặc đời
 • chuyển dòng
  • Faire dériver une rivière
   cho một con sông chuyển dòng
 • (ngôn ngữ học) phái sinh từ
  • Un mot qui dérive du latin
   một từ phái sinh từ tiếng La Tinh
 • xuất phát từ
  • Dériver d'un principe
   xuất phát từ một nguyên tắc
ngoại động từ
 • chuyển dòng (sông)
  • Dériver un cours d'eau
   chuyển dòng một con sông
 • (ngôn ngữ học) cho phái sinh
  • Dériver un mot du grec
   cho một từ phái sinh từ tiếng Hy lạp
 • (toán học) lấy đạo hàm của
Related search result for "dériver"
Comments and discussion on the word "dériver"