Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
disparaître
Jump to user comments
nội động từ
 • biến đi, biến mất, mất
  • Le soleil a disparu
   mặt trời đã biến đi
  • Mes gants ont disparu
   đôi găng tay của tôi biến mất
  • Elle a disparu dans la fleur de l'âge
   cô ta đã mất trong độ đang thì
Related search result for "disparaître"
Comments and discussion on the word "disparaître"