Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
distancer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • vượt lên, bỏ xa
  • Coureur qui distance ses concurrents
   người chạy thi bỏ xa các đối thủ
  • Ecolier qui distance ses camarades
   học sinh vượt lên trên bạn mình
 • (thể dục thể thao) loại khỏi cuộc thi
  • Distancer un cheval
   loại một con ngựa khỏi cuộc thi
Related search result for "distancer"
Comments and discussion on the word "distancer"