Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
facility
/fə'siliti/
Jump to user comments
danh từ
 • (số nhiều) điều kiện dễ dàng, điều kiện thuận lợi; phương tiện dễ dàng
  • to give facilities for (of) foing something
   tạo điều kiện dễ dàng để làm việc gì
  • transportation facilities
   những phương tiện dễ dàng cho việc vận chuyển
 • sự dễ dàng, sự trôi chảy
 • sự hoạt bát
 • tài khéo léo
 • tính dễ dãi
Related search result for "facility"
Comments and discussion on the word "facility"