Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
funeste
Jump to user comments
tính từ
 • gây tai họa, tai hại
  • Erreurs funestes
   những sai lầm tai hại
  • Cela peut avoir des suites funestes
   điều đó có thể có những hậu quả tai hại
 • (văn học) thảm hại, bi thảm
  • Un spectacle funeste
   một cảnh bi thảm
 • (từ cũ; nghĩa cũ) gây chết chóc, chết người
  • Maladie funeste
   bệnh chết người
Related words
Related search result for "funeste"
Comments and discussion on the word "funeste"