Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
immédiat
Jump to user comments
tính từ
 • trực tiếp
  • Cause immédiate
   nguyên nhân trực tiếp
 • tiếp ngay sau, liền ngay trước; sát cạnh
  • Successeur immédiat
   người thừa kế tiếp ngay sau
  • Voisin immédiat
   người láng giềng sát cạnh
 • ngay, lập tức, tức thì, tức khắc
  • Eprouver un soulagement immédiat
   thấy đỡ ngay tức khắc
Related words
Related search result for "immédiat"
Comments and discussion on the word "immédiat"