Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ngụ tình
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gửi tâm tình vào câu văn: Ngụ tình tay thảo một thiên luật Đường (K).
Related search result for "ngụ tình"
Comments and discussion on the word "ngụ tình"