Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nghiêng thành đổ nước
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bài ca của Lý Diên Niên, đời Hán, ca ngợi sắc đẹp của một mĩ nhân có câu: “Nhất cố khuynh nhân thành./ Tái cố khuynh nhân quốc.” Nghĩa là: “Quay lại nhìn một lần thì làm nghiêng thành người,/ Quay lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người.” Do đó, người sau thường dùng chữ nghiêng nước (khuynh quốc), nghiêng thành (khuynh thành) để chỉ sắc đẹp phi thường của người phụ nữ
Related search result for "nghiêng thành đổ nước"
Comments and discussion on the word "nghiêng thành đổ nước"