Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
nourricier
Jump to user comments
tính từ
 • nuôi, nuôi dưỡng
  • Suc nourricier
   (sinh vật học, sinh lý học) dịch nuôi dưỡng
  • Artère nourricière
   (giải phẫu) động mạch nuôi
  • père nourricier
   chồng vú nuôi, cha nuôi
danh từ giống đực
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chồng vú nuôi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) người bảo trợ
  • Les nourriciers de l'Eglise
   những người bảo trợ giáo hội
Related search result for "nourricier"
Comments and discussion on the word "nourricier"