Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
overall
/'ouvərɔ:l/
Jump to user comments
tính từ
 • toàn bộ, toàn thể, từ đầu này sang đầu kia
  • an overall view
   quang cảnh toàn thể
  • an overall solution
   giải pháp toàn bộ
danh từ
 • áo khoác, làm việc
 • (số nhiều) quần yếm (quần may liền với miếng che ngực của công nhân)
 • (quân sự) (số nhiều) quần chật ống (của sĩ quan)
Related words
Related search result for "overall"
Comments and discussion on the word "overall"