Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
préconiser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (tôn giáo) nhiệm mệnh (một giám mục)
 • khuyên làm, khuyên dùng
  • Préconiser un remède
   khuyên dùng một vị thuốc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ca ngợi
  • Préconiser quelqu'un
   ca ngợi ai
Related words
Related search result for "préconiser"
Comments and discussion on the word "préconiser"