Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
raccrocher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • móc lại
  • Raccrocher un rideau tombé
   móc lại cái màn cửa rơi xuống
 • vớt vát
  • Raccrocher une affaire
   vớt vát một việc
 • chào mời, chèo kéo, níu lại
  • Camelot qui raccroche les passants
   người bán hàng rong chào mời khách qua đường
  • Prostituée qui raccroche des clients
   gái đĩ níu khách
nội động từ
 • đặt ống nghe xuống (không nghe dây nói nữa)
Related search result for "raccrocher"
Comments and discussion on the word "raccrocher"