Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
retardateur
Jump to user comments
tính từ
 • (vật lý học) làm chậm
  • Force retardatrice
   lực làm chậm
  • Dispositif retardateur
   thiết bị làm chậm
danh từ giống đực
 • (hóa học) chất hãm
 • (nhiếp ảnh) chất kìm hình
Related search result for "retardateur"
Comments and discussion on the word "retardateur"