Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
retarder
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hoãn lại
  • Retarder un paiement
   hoãn trả một số tiền
 • làm cho đến chậm
  • Le mauvais temps a retardé le train
   thời tiết xấu làm cho xe lửa đến chậm
 • làm chậm lại; vặn chậm lại
  • L'ignorance retarde le progrès
   sự dốt nát làm cho tiến bộ chậm lại
  • Retarder une pendule
   vặn đồng hồ chậm lại
nội động từ
 • chạy chậm
  • L'horloge retarde
   đồng hồ chạy chậm
 • đến chậm
  • Train qui retarde
   xe lửa đến chậm
 • lạc hậu
  • Ecrivain qui retarde sur son temps
   nhà văn lạc hậu so với thời đại
  • Vous retardez il s'est marié l'an dernier
   (thân mật) anh lạc hậu rồi, nó lấy vợ năm ngoái kia
  • je retarde
   (thân mật) đồng hồ tôi chậm
Related search result for "retarder"
Comments and discussion on the word "retarder"