Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
spécialiste
Jump to user comments
tính từ
 • chuyên môn, chuyên khoa
  • Médecin spécialiste
   thầy thuốc chuyên khoa
danh từ
 • nhà chuyên môn, chuyên gia
  • Spécialiste de la physique nucléaire
   chuyên gia về vật lý hạt nhân
 • thầy thuốc chuyên khoa
  • Spécialiste des maladies nerveuses
   thầy thuốc chuyên khoa về bệnh thần kinh
 • (thân mật) người chuyên môn (làm gì)
  • Spécialiste de la contrebande
   người chuyên môn buôn lậu
Related words
Related search result for "spécialiste"
Comments and discussion on the word "spécialiste"