Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
surnuméraire
Jump to user comments
tính từ
 • dư, thừa
  • Doigt surnuméraire
   ngón tay thừa
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ngoài biên chế
  • Employé surnuméraire
   nhân viên ngoài biên chế
danh từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nhân viên ngoài biên chế
Related search result for "surnuméraire"
Comments and discussion on the word "surnuméraire"