Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
tâm phúc tương cờ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tương cờ tức tương kỳ. Lòng dạ hứa hẹn với nhau. Từ Hải muốn cùng Kiều kết thành đôi lứa tri kỷ chứ không phải là cái tình yêu đương trăng gió tạm bợ
Related search result for "tâm phúc tương cờ"
Comments and discussion on the word "tâm phúc tương cờ"