Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tintouin
Jump to user comments
danh từ giống đực (thân mật)
 • tiếng ồn ào
  • Quel tintouin dans la rue!
   ngoài phố ồn ào biết bao!
 • (nghĩa bóng) điều bực mình, điều phiền muộn
  • Quel tintouin il s'inflige!
   ông ta tự chuốc lấy điều bực mình biết mấy!
Related search result for "tintouin"
Comments and discussion on the word "tintouin"