Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vénérien
Jump to user comments
tính từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) (thuộc) giao cấu
  • Désir vénérien
   dục vọng giao cấu
  • maladie vénérienne
   bệnh hoa liễu
danh từ giống đực
 • người mắc bệnh hoa liễu
  • Centre de traitement pour vénériens
   trung tâm chữa người mắc bệnh hoa liễu
Related search result for "vénérien"
Comments and discussion on the word "vénérien"