Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vaincre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đánh bại, thắng
  • Vaincre l'ennemi
   đánh bại kẻ thù
  • Vaincre son rival
   thắng đối thủ
 • vượt
  • Vaincre quelqu'un en générosité
   vượt ai về độ lượng
 • khắc phục, chế ngự
  • Vaincre un obstacle
   khắc phục trở ngại
  • Vaincre sa colère
   chế ngự cơn giận của mình
Related search result for "vaincre"
Comments and discussion on the word "vaincre"