Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
voûte
Jump to user comments
{{voûtes}}
danh từ giống cái
 • vòm
  • Voûte amovible
   vòm tháo lắp được
  • Voûte renversée
   vòm ngược
  • Voûte en arc rompant
   vòm thoải
  • Voûte en plein cintre
   (kiến trúc) vòm bán nguyệt
  • Voûte azurée/voûte céleste
   (thơ ca) vòm trời
  • Voûte de décharge
   vòm dỡ tải
  • Voûte à nervures
   vòm có gân
  • Voûte en pendentif
   vòm tam giác
  • Voûte en ogive
   vòm hình chóp
  • Voûte à caissons
   vòm ketxon
  • Voûte préétablie
   vòm bằng cấu kiện lắp ghép
  • Voûte palatine
   (giải phẫu) vòm miệng
  • Voûte orbitaire
   (giải phẫu) vòm hốc mắt
  • Voûte du crâne
   vòm sọ
  • Voûte d'un four
   (kỹ thuật) vòm lò
Related search result for "voûte"
Comments and discussion on the word "voûte"